Кращий сайт для жителя села

Більшість пігулок не можна ламати навпіл!

Лікар-ендокринолог Талья Домбровська розпові­дає, в яких випадках можна ламати піґулки, а в яких катего­рично забороняється.

Якщо на піґулці є смужка для поділу на частини, то ламати її можна. Вважається, що в тако­му разі в одній і в другій поло­винці буде одна й та сама то­чно прописана доза препарату. Але якщо смужки немає, то ламати піґулку не можна, й на це є свої причини.

По-перше, в піґулці може бути нерівномірний розподіл речовини (особливо, якщо це комбіновані ліки).

По-друге, від розламу буде порушено захисну (кишково-розчинну) оболонку піґулки. Звісно, така оболонка є не на всіх піґулках, але вона виконує важливу роль: не дає шлунко­вому соку знищити всю акти­вну речовину або, навпаки, не дає агресивній речовині по­дразнювати слизову шлунка.

По-третє, є піґулки з упо­вільненим вивільненням, які не зможуть правильно працювати в разі ушкодження. Такі препа­рати створено, щоб повільно віддавати організмові активну речовину для кращої перено­сності, поступової та більш тривалої дії.

І останнє: піґулка, поділена на частини, швидше втратить свої властивості від впливу сонячного світла чи підвищеної вологості.

У жодному разі не можна ла­мати розсипчасті піґулки, які легко кришаться, піґулки з рі­зким смаком, що подразнюють слизову оболонку рота, піґулки з кількома активними компо­нентами, препарати для хімі­отерапії, проти судомні чи су­динозвужувальні засоби, а та­кож капсули з порошком або гелем.

У разі, коли піґулку все ж мо­жна ділити, другу половинку препарату (якщо її буде вико­ристано протягом кількох го­дин) треба зберігати в макси­мально герметичній посудині подалі від сонячного світла. Якщо ж наступне вживання цього препарату очікується че­рез тривалий час (кілька днів і більше), то половинку піґулки краще викинути, бо невідомо, як поведеться речовина в ко­нтакті з повітрям та вологою. До того ж, через це вміст акти­вної речовини в піґулці може зменшуватися з кожним днем.

Новини

Господар

Здоров'я