Кращий сайт для жителя села

Швидко накидайте снігу у виноградник!

Нинішня зима видалася досить сніж¬ною, завдяки чому можна було подбати про додатковий захист виноградників від можливого пошкодження їх морозами. У щільного снігу коефіцієнт теплопро-відності 1,5 при температурі -20 градусів. Практич¬но він трохи більший, ніж у сухого ґрунту, тому сніг є хорошим захистом рослин від сильних морозів. Крім того, це одне з голов¬них джерел надходження вологи в землю. Потрібно докласти максимум зусиль для того, щоб накопичити його якомога більше на винограднику. Для цього можна викорис¬товувати загороджувальні дерев’яні щити, зрізані гілки дерев і лозу, що залишилася після обрізування. По можливості навіть завезти на ділянку сніг, який прибирають у дворах, з тротуарів і доріг. Така робота пози¬тивно позначиться на подальшому зростанні і розвитку виноградних рослин.

Новини

Господар

Здоров'я