Кращий сайт для жителя села

Коли можуть відібрати ваш пай?

Власникам сертифікатів на право на земельну частку (пай) потрібно встиг-нути оформити право власності на зе¬мельну ділянку до 2025 року, оскільки, відповідно до ст. 13 Закону «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) зе¬мельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», після 1 січня 2025 року незатребувані ділянки будуть визнані безхазяйними та передані в комуналь¬ну власність територіальної громади. Як же оформити права власності на земельну ділянку (пай)?
Право на земельний пай засвідчується сертифікатом. Його власник має право володіти та користуватися сво¬їм паєм. Та оскільки сертифікат засвідчує лише право на отримання земельної ді¬лянки (а не право на саму ділянку), то цей документ не визначає її меж, а вказує ли¬ше площу в умовних кадастрових гектарах і вартість (у грн).
Для оформлення права власності на зе¬мельну ділянку (пай) необхідно здійсни¬ти такі дії.
Звернутися до відповідної сільської, се¬лищної, міської ради із письмовим клопо¬танням про передачу у власність земельної ділянки та надання дозволу на розробку проектної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) її меж у натурі (на місцевості). До заяви необхідно додати копію сертифіката на земельну частку (пай). Після отримання рішення сільської, селищної, міської ради необхідно звернутися до землевпорядної організації та укласти договір на розробку проектної документа¬ції із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
За результатами розробки вказаної про¬ектної документації потрібно зареєстру¬вати земельну ділянку в Державному зе¬мельному кадастрі (ДЗК) із присвоєнням їй кадастрового номера. За результатами реєстрації видається Витяг із Державного земельного кадастру.
Отримавши Витяг з Державного земель¬ного кадастру, необхідно звернутися до сільської чи селищної ради для затвердження проектної документації із землеустрою щодо встановлення (віднов-лення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення її у власність.
Із рішенням про затвердження проектної документації треба звернутись до держав¬ного реєстратора та здійснити реєстра¬цію права власності на земельну ділянку, отримавши Витяг про державну реєстра¬цію права власності на нерухоме майно, а саме земельну ділянку (пай).

Новини

Господар

Здоров'я