Кращий сайт для жителя села

Які дрова кращі для опалення .

Через проблеми з газопостачання  чимало людей вирішили опалювати будинки дровами. Для пічки підходять практично всі дрова, але перевагу треба надати породам тривалого горіння. Ідеальними варіантами для ефективного обігріву будинку дровами є: граб, дуб, ясен, клен.

«Во­ни дов­го роз­го­ря­ють­ся та дов­го го­рять, пе­рет­во­рю­ючись на ву­гіл­ля, яке під­три­мує груб­ку в пі­діг­рі­то­му ста­ні ще пев­ний час», – наголосили експерти.

Водночас вільха, попри гарні показники тепловіддачі, вкрай швидко згорає. Знавці радять віддати перевагу березі, яка окрім стабільного тепла під час горіння, також має дезінфікувальні властивостями. В бе­ре­зі міс­тить­ся дьоготь, який до­по­ма­гає дро­вам швид­ко зай­ня­ти­ся по­лум’ям і доб­ре го­рі­ти три­ва­лий час.

Оси­ка сприяє очи­щенню ди­мо­хід­ної тру­би від са­жі. Од­нак, та­кі дро­ва не да­ють хо­ро­шої теп­ло­від­да­чі.

Ще одним варіантом є дрова хвойних дерев, втім, вони під час горіння виділяють багато диму.

Новини

Господар

Здоров'я