Кращий сайт для жителя села

10 відповідей на запитання щодо вакцинації від ковід-19, які ви маєте знати

1.Багато людей хо¬чуть вакцинувати¬ся проти ковіду, але не роблять цього, бо перехворіли — отож мають антитіла до коронавірусу. Який мінімальний термін отримання вакцини після перенесеної хвороби?
Згідно з новими реко¬мендаціями ВООЗ, такі люди можуть вакцинуватися міні¬мум через 28 днів від першого дня появи симптомів або лабо¬раторного підтвердження діа¬гнозу.
2. Якщо людині вко¬лоли першу дозу одним препаратом, то чи можна другу коло¬ти іншим? Поки в Україні роз¬глядають лише один варі¬ант такого поєднання: пер¬ша вакцинація — препа¬ратом АстраЗенека, а дру¬га — Файзер. Та¬кий механізм вакцинації допустимий лише за кіль¬кох умов: дефіциту вакци¬ни (коли настає час ревак¬ н. ції, а потрібного препарату немає), коли після першої імунізації виникли несприят¬ливі обставини у самопочут¬ті та якщо інформації про те, якою вакциною було проведе¬не перше щеплення, — узагалі немає. У разі поєднання вак¬цин потрібно дотриматись н.-тервалу між дозами щонай¬менше 12 тижнів.
3. Особа, яка отрима¬ла щеплення від ковіду, заразна? Ні, адже вірус переда¬ється повітряно-крапельним шляхом, після вакцинації на поверхні слизових вірусу не¬має. А от якщо щеплена люди¬на захворіла на ковід (є низь¬ка ймовірність цього), то во¬на, звичайно ж, заразна.
4. Дехто каже, що пе¬ред і після щеплен¬ня не варто вжива¬ти каву, спиртне. Вакцинація — рутин¬на процедура, життя триває і до неї, і після. Не відмовляй¬те собі у задоволенні випити кави! Так само немає зв’язку з отриманим щепленням та вживанням алкоголю. Інша справа, що не слід вживати спиртне у спеку, адже це не¬абияке навантаження на сер¬це та судини.
5. Чи треба збивати температуру, яка мо¬же підвищитись піс¬ля вакцинації? Варто слідкувати за са¬мопочуттям: що вам піс¬ля щеплення важко бути з температурою 37.2 — 37,5 градусів, то її варто збити ібупрофеном або парацитамолом. Якщо ж почуття хороше, то не варто квапитися з ліками. Температура ж нижча за норму (наприклад. 35,6 — 36). — теж не привід пані¬кувати, слід просто зачекати, поки вона внормується.
6. Чи можна мочити місце вакцинації? Так. Жодного зв’язку між щепленням та гі¬гієною тіла немає.
7. Чи можна в Укра¬їні щепити дітей, яким більше 12 років?Як тільки МОЗ офіційно затвердить рекомендації фа¬хівців, така вакцинація стар¬тує. Наразі щепитимуть ли¬ше тих дітей, які мають висо¬кі ризики виникнення серйоз¬них ускладнень від ковід, що обумовлено наявністю у них супутньої патології, та які не мають протипоказань із застосування вакцини.
8. Нагадайте, як за¬писатись у чергу на вакцинацію? Оберіть один з варіантів:
— заповніть анкету на сайті або в мобільному до¬датку Дія;
— зателефонуйте в контакт-центр МОЗ з питань ковід: 0-800-60-20-19;
— зверніться до свого сі¬мейного лікаря.
До речі, у багатьох містах в центрах вакцинації вакцинують усіх охочих при наявності паспорта і ідентифікаційного коду.
9. Що за доку¬мент видають про вакцинацію та які дані він міститиме? Нині в Україні вже вида¬ють Міжнародне свідоцтво про вакцинацію від ковід. Документ містить інформацію з персональними даними людини, а також інформацію про вакцинацію (назва вакцини, дата здійс¬нення вакцинації, наймену¬вання виробника, номер пар¬тії вакцини тощо).
Міжнародними медико-санітарними правилами перед¬бачено, що свідоцтво мають видавати у паперовій формі англійською або французь¬кою мовами, з дотриманням транслітерації при внесенні прізвища та імені іноземною мовою — відповідно до даних, зазначених у паспорті грома¬дянина України для виїзду за кордон.
10. Що дає цей доку¬мент? Наразі він дає можливість перетинати кор¬дон з багатьма державами. До країн Євросоюзу пуска¬ють тих, хто повністю при¬щепився однією із затвер¬джених Європейським агентством з лікарських засобів вакцин (ЕМА) — Файзер, АстраЗенека, Модерна, Джонсон і Джонсон. Як ба¬чите, індійської Ковішилд, що виробляється за ліцензі¬єю Астразенека, і китайської вакцини Коронавак, які уряд купив за бюджетні кошти, у цьому списку нема, хоча вони схва¬лені ВООЗ.
Водночас країни ЄС само¬стійно вносять корективи у за¬гальне правило. Напри¬клад, Іспанія дозволяє приїж¬джати туристам, які були щеп¬лені як вакцинами, схвалени¬ми Європейською агенцією з лікарських засобів (ЕМА), так і Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ).

Новини

Господар

Здоров'я